Stávám se smluvním partnerem ZP MV ČR 211

Od 1. 9. 2021 se stávám smluvním partnerem Zdravotní pojisťovny ministerstva vnitra ČR. Stávájící klienti, kteří jsou pojištěnci této pojišťovny a dosud si péči hradili sami, ji tak již budou mít hrazenu ze svého zdravotního pojištění. K první záříjové návštěvě si tedy, prosím, příneste poukaz na vyšetření od ošetřujícího lékaře (pediatra, foniatra, neurologa…). Totéž platí i pro nové klienty, kteří jsou pojištěni u ZP 211.