Covid-19

Dle vládních nařízení zůstávají ordinace ambulantních specialistů, mezi něž se řadí i kliničtí logopedi, otevřené.
 
Pro stávající klienty, kteří se z důvodu karantény, obav o své zdraví či jakéhokoli jiného důvodu nemohou dostavit k prezenční formě terapie, nabízím i terapii distanční (přes Skype).
 
V prezenční formě terapie pracuji s ochrannými pomůckami (štít, rouška) a pravidelně dezinfikuji povrchy.